Wellness

Je programom na získanie dobrého pocitu a vyrovnaného celkového telesného a duševného stavu. Pre človeka dnešnej doby oveľa viac znamená vytvorenie reformného životného štýlu, ktorý v sebe zahrňuje pocit sviežosti, dobrý fyzický a duševný zdravotný stav. Pokiaľ je telesné zdravie fyzickým stavom bez chorôb, pocit sviežosti znamená zvýšenú výkonnú schopnosť ovplyvňujúcu vykonanie práce všedných dní. Wellness znamená nielen stupňovanie telesnej, ale aj duševnej, citovej výdrže a výkonnej schopnosti, a popri fyzických súvislostí obsahuje aj mentálne a psychické faktory, ktoré sú nenahraditeľné pre dokonalý relax.

Wellness služby a procedúry:

Hotel Silver**** ako jediný disponuje širokým okruhom wellness-služieb, spomedzi ktorých si každý, nezávisle od pohlavia a veku, nájde jemu vyhovujúce.


Salón manikúry a pedikúry