Liečba

Náš hotel disponuje vlastným liečebným centrom, mestskou terapeutickou pobočkou liečebných kúpeľov, jej odborníkmi, ako aj bazénmi s termálnou vodou / hydromasážou a perličkovým kúpeľom, každý deň s čerstvou termálnou vodou/. Naša kolegyňa, reumatologička Dr Judit Fehér po zmapovaní stavu zostaví každému individuálnu kúru a počas kúry zabezpečí stálu lekársku kontrolu.


Liečenie

Liečenie podporované sociálnou posťovňou možno podľa platných právnych noriem využiť / s kartou poistenca a poukazom od odborného lekára / po zaplatení minimálneho poplatku.

O službách Mestských kúpeľov v Hajdúszoboszló sa podrobnejšie dozviete na webovej stránke: www.hajduszoboszlogyogyfurdo.hu

Liečivá termálna voda v Hajdúszoboszló sa úspešne používa na liečenie nasledovných chorôb:

Služby liečenia:


Zloženie liečivej vody

Následkom hľbkového vŕtania v roku 1925 v Hajdúszoboszló prerazila z hľbky približne 1100 metrov termálna voda s teplotou 75°C. Na základe analýz bolo zistené, že z navŕtanej studne vyrazila termálna voda s obsahom jódu, brómu, kuchynskej soli, uhľohydrátu.

Skúšky ukázali, že voda obsahuje bitúmen a k nemu sa viažúci estrogén, ako aj rôzne stopové prvky: titán, vanádium, meď, zinok, striebro, stroncium, bárium a olovo.

Prvky (mg/I) OKI (1994)
Draslík K+ 11,3
Sodík Na+ 1530
Amónium Nh4 14,8
Vápnik Ca2+ 8,6
Magnézium Mg2+ 5,4
Železo Fe2+ 0,79
Mangán Mn2+ -
Lítium Li+ 0,2
Hliník Al+++ -
Suma katiónov 1571
Nitrát NO3 -
Nitrit No2 -
Chlorid Cl2- 1495
Bromid Br- 9,8
Jodid J- 5,5
Fluorid F- 1,7
Sulfát SO42- 37
Hydrogénkarbonát HCO3- 1790
Sulfid S2- 0,16
Všetky fosfáty PO43- 0,25
Karbonát CO32- 9,0
Suma aniónov 3348
Kyselina bórová HBO2 84
Kyselina kremičitá H2SiO3 52
Voľná kyselina uhličitá Co2 -
oxigén O2 nyom
Arzén As 84 -
Spolu: 5055

Kúpeľná kúra aplikovaná v kúpeľoch vyvíja svoj účinok v prípade nasledovných chorôb:

Kontraindikácie: