Termeni și condiții generale

 1. Datele furnizorului:
Denumire firmă: Geotherm Üdülő Kft.
Sediul: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.
Numărul de înregistrare al companiei: 09-09-000056
Număr fiscal: 10254808-2-09

 2. Reguli generale:

 a)      Prezenta „Termeni şi condiții generale” – în continuare: GTC – reglementează condițiile de utilizare ale serviciilor oferite de către locurile de cazare şi de către prestatorii de servicii conectate de serviciul de cazare, în hotelul Hotel Silver**** cu adresa 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25. şi  Casa de oaspeți Silver Major cu adresa drumul principal nr. 4, drumul Kabai, kilometrul 194.

 b)      Această GTC nu împiedică încheierea unor acorduri specifice sau individuale cu agenții de voiaj, intermediari de locuri de cazare, operatorii de turism sau alte persoane care cooperează pe termen lung cu furnizorul de servicii pentru a vinde serviciile furnizorului de servicii.

 3. Partea contractantă:

 a)      Contractantul este o persoană fizică, persoană juridică sau o societate comercială fără personalitate juridică care comandă sau utilizează serviciile furnizorului de servicii. Partea contractantă este, de asemenea, persoana fizică care utilizează efectiv serviciul furnizorului de servicii. Clientul și / sau destinatarul serviciului sunt denumiți în continuare colectiv: oaspete.

b)      Furnizorul și oaspetele - dacă condițiile sunt îndeplinite - dacă este necesar, vor deveni părți contractante ale acordului de servicii – în continuare în colectiv: părțile contractante.

 4. Încheierea contract de servicii, procesul de rezervare, modificarea rezervării:

 a)      Prestatorul de servicii trimite o ofertă oaspetelui în termen de 24 de ore de la primirea cererii de ofertă, pe cale orală, în scris - prin scrisoare, fax, e-mail. În cazul în care, în termen de 36 de ore de la trimiterea ofertei, comanda efectivă nu este primită în scris de la oaspete, furnizorul de servicii va fi scutit de solvabilitatea ofertei, iar oferta furnizorului de servicii este anulată.

 b)      Contractul de servicii se încheie cu confirmarea scrisă a comenzii - rezervării de către prestatorul de servicii, și în lumina acestei confirmări scrise, comanda - rezervarea este considerată un contract scris. Modificarea comenzii și / sau a modificării comenzii efectuat pe cale orală va da naștere unei obligații contractuale numai dacă este confirmată în scris de către prestatorul de servicii, confirmarea verbală a comenzii sau a modificării comenzii de către furnizor nu creează o obligație contractuală.

 c)      Contractul de utilizare a serviciului este încheiat pentru o perioadă determinată de timp.

d)     În cazul în care oaspetele decide înainte de expirarea perioadei determinate de timp să nu utilizeze serviciul până la expirarea perioadei determinate de timp, este, de asemenea, obligat să plătească prestatorului de servicii întreaga sumă a serviciului, iar furnizorul de servicii are dreptul de a solicita întreaga contravaloare a serviciului comandat. Furnizorul are dreptul de a vinde din nou camera părăsită de oaspete înainte de expirarea perioadei determinate de timp.

 e)      Pentru prelungirea utilizării serviciului de cazare de către Oaspete este necesar consimțământul prealabil al prestatorului de servicii. În acest caz, Furnizorul de servicii poate solicita plata contravalorii serviciului deja prestat.

 f)       Utilizarea serviciului de cazare este condiționată de faptul că oaspeții își certifică identitatea conform reglementărilor legale înainte de ocuparea camerei. Nimeni nu poate locui în hotel fără notificare prealabilă.

 g)      Modificarea contractului de servicii este posibilă numai cu acordul scris al părților contractante.

 5. Începutul și sfârșitul cazării (check-in şi check-out)

 a)      Oaspeții au dreptul să ocupe camera ocupată de la ora 14:00 în ziua convenită.

 b)      Furnizorul de servicii are dreptul de a se retrage de la contract dacă oaspetele nu ocupă cazarea până la ora 18:00 a zilei convenite, cu excepția situației în care a fost stipulată o dată ulterioară de sosire.

 c)      În cazul în care oaspetele a plătit o sumă de rezervare, camera (camerele) va (vor) fi rezervate până cel târziu la ora 9:00 a zilei următoare.

 d)     Oaspeții trebuie să părăsească camera până la ora 11:00 în ziua plecării.

 e)      În funcție de gradul de ocupare a hotelului, acesta asigură check-in mai devreme și check-out mai târziu contra cost. Dacă doriți să utilizați acest serviciu, vă rugăm să ne anunțați cel puțin cu o zi înainte de sosire.

 6. Prelungirea perioadei de cazare:

 a)      Pentru prelungirea șederii de către oaspete este necesar acordul prealabil al Furnizorului de servicii.

 b)      Dacă oaspetele nu eliberează camera la data indicată la check-in până la ora 12:30 în ziua plecării și Furnizorul de servicii nu a acceptat anterior să prelungească perioada de ședere, Furnizorul de servicii are dreptul să factureze prețul camerei pentru o următoare zi și în același timp să înceteze obligația de furnizare de servicii.

 7. Modul și condițiile de utilizare a serviciului:

 a)      Oaspetele poate ocupa camera comandată şi confirmată de către furnizorul de servicii în ziua sosirii de la ora 14:00– check-in – şi are obligația să părăsească camera în ziua plecării până la ora 10:00 dimineața – check-out.

 b)      În cazul în care oaspetele intenționează să ocupe camera în ziua sosirii, înainte de ora check-in-ului prevăzut la punctul 5 litera (a), acesta o poate face contra cost în funcție de capacitățile libere de cazare.

 c)      Prestatorul de servicii permite pentru oaspeți să ducă în cameră cu el animale de companie ca câini sau pisici -  în schimbul unei taxe speciale pentru animalele de companie – cu condiţia că  animalul de companie în camera de hotel poate fi lăsat numai sub supravegherea oaspetelui iar oaspeții pot folosi camerele comune numai pentru accesul la camera de hotel, alte camere - de ex. restaurant, Wellness, etc. – nu pot fi folosite de către animalele de companie. Dacă furnizorul de servicii consideră că mărimea sau comportamentul animalului de companie deranjează operația, acesta poate refuza să accepte animalul de companie.

 d)     Oaspetele este obligat la despăgubire integrală pentru daunele cauzate de animalul de companie.

 e)      Furnizorul este îndreptățit să rezilieze contractul de cazare cu efect imediat sau să refuze să furnizeze serviciul dacă:

1)      oaspetele nu folosește în mod corespunzător camera pusă la dispoziția sa, şi folosește în mod necorespunzător serviciile oferite de către prestatorul de servici şi/sau spațiile puse la dispoziție pentru utilizarea serviciilor oferite,

2)      oaspetele perturbă regulile de folosire ale hotelului şi nu încetează comportamentul perturbător nici după avertizarea primită,

3)      oaspetele nu respectă regulamentul de securitate al hotelului – de ex. fumează într-un loc interzis şi nu încetează fumatul nici în ciuda avertismentului,

4)      oaspetele se comportă în mod neacceptat, agresiv cu angajații sau cu oaspeții hotelului, se află sub influența alcoolului sau drogurilor, manifestă un comportament amenințător, ofensator sau alt comportament inacceptabil,

5)      oaspetele suferă de o boală infecțioasă sau are o altă boală care tulbură liniștea celorlalți oaspeți.

6)      partea contractantă sau oaspetele nu îndeplinește garanția de plată solicitată de furnizorul de servicii până la data specificată de acesta.

 f)       În cazul în care contractul dintre părțile contractante nu este îndeplinit din motive de "forță majoră", contractul încetează.

 g)      oaspetele va folosi toate serviciile hotelului în timpul întregii perioade de ședere pe propriul risc.

 h)      Copilul sau oaspeții de vârstă tânără din cauza stării speciale de sănătate nu pot fi lăsați fără supravegherea părinților.

 i)        Programele de divertisment pentru copii presupun implicarea activă în programe a copiilor, astfel încât dacă supravegherea copilului necesită o supraveghere medicală calificată, hotelul poate refuza ca copilul să participe la programe de animație. (Furnizorul de servicii nu are cunoștințe profesionale speciale în gestionarea anumitor boli mentale).

 8. Furnizarea de servicii:

 a)      În cazul în care furnizorul nu este în măsură să furnizeze serviciile comandate din vina sa, în special: supraîncărcarea hotelului, probleme de funcționare temporară, are obligația de a se asigura cazarea oaspeților.

 b)      Furnizorul de servicii este obligat să își îndeplinească obligațiile prevăzute la lit. (a) conform următoarelor:

1)      este obligat să asigure serviciile confirmate, înscrise în comandă, la prețul indicat în confirmare, pentru durata menționată în confirmare – sau până când obstacolul a încetat – în cazul acceptului din partea oaspeților să asigure un loc de cazare de calitate identică sau de categorie mai înaltă. Toate costurile suplimentare cu asigurarea unei cazări de înlocuire vor fi suportate de către prestatorul de servicii.

2)      la cerere este obligat să asigure cu o singură ocazie oaspeților posibilitate de apel telefonic gratuit, ca oaspeții să informeze modificarea locului de cazare cu persoana indicată.

3)      are obligația de a sigura pentru oaspeți transfer gratuit la locul de cazare de înlocuire şi pentru eventuala mutare la locul inițial de cazare.

c)      În cazul în care furnizorul de servicii respectă pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul literei (b), iar oaspetele acceptă cazarea de înlocuire care i-a fost oferită, oaspetele nu va putea formula nici o cerere de despăgubire ulterioară.

 9. Prețurile aplicate de furnizorul de servicii:

 a)      Lista de prețuri actuală a hotelului - Rack Rate – vor fi afișate la recepția hotelului, împreună cu prețurile tuturor serviciilor oferite de către hotel.

 b)      Furnizorul își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment fără notificare prealabilă, desigur acest lucru nu se aplică prețurilor oferite în prealabil la cererea oaspeţilor pe bază de o ofertă.

 c)      oaspeții pot fi întotdeauna informați cu privire la prețul serviciilor înainte de începerea prestării serviciului, la recepția hotelului.

 d)     Preturile publicate de către furnizorul de servicii includ TVA-ul, dar nu includ taxa turistica care trebuie plătita la fata locului. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a transfera cheltuielile generale fără notificare prealabilă contractorului și / sau oaspetelui în caz de modificare legală.

 e)      Preturile furnizorului de servicii vor fi stabilite in forint maghiar si in orice moneda convertibila.

 f)       Furnizorul de servicii se obligă să publice tarifele curente ale camerelor de hotel, promoțiile curente, reducerile și alte oferte pe site-ul său web la adresa www.hotelsilver.hu și www.silvermajor.hu.

 g)      În cazul cooperării cu cu agențiile de turism (operatori de turism), în lipsa unui contract de cooperare, furnizorul de servicii emite o factură de sumă brută (care include şi comisionul și TVA-ul), plata comisionului este posibilă contra facturii de comision eliberată de operatorul de turism. În cazul unui partener contractat, este facturat prețul contractual stabilit în contract.

 10. Reduceri:

 a)      Ofertele actuale și reducerile sunt afișate pe site-ul web al hotelului.

 b)      Reducerile publicate nu pot fi combinate cu alte reduceri.

 c)      În cazul rezervării produselor cu condiții speciale, rezervărilor de grup sau a evenimentelor va aplica condițiile înscrise în contractele individual încheiate.

 11. Reduceri pentru copii

 a)      Pentru copii - în cazul unei camere comune cu părinții, vă oferim următoarele reduceri de cazare şi masă:

Copii cu vârsta între 0-3 ani (în cazul unui copil care nu a împlinit încă vârsta de 3 ani): 100%

Copii cu vârsta între 3-12 ani (în cazul unui copil care nu a împlinit încă vârsta de 12 ani): 50% din prețul patului pentru adulți

Peste 12 ani se plătește prețul patului suplimentar, dacă cazarea are loc în același cameră cu ambii părinți. Dacă un adult și un copil de peste 12 ani sunt cazați într-o cameră, copilul trebuie să plătească de asemenea un pat adult.

 b) Paturile suplimentare pot fi așezate numai în anumite tipuri de camere.

 c) Cererea pentru pat suplimentar este solicitată de prestatorul de servicii în prealabil, în momentul rezervării.

 12. Modalitatea de plată și garanția plății:

 a)      Furnizorul va indica suma totală a serviciilor comandate, pe baza numărului total zile de ședere, în confirmarea scrisă trimisă oaspetelui. Oaspetele trebuie să plătească 20% din valoarea cazării rezervate cu cel puțin 8 zile înainte de data sosirii, indicat  în confirmare.

 b)      oaspetele poate achita suma depozitului calculată pe durata șederii în mai multe moduri: îl puteți transfera în contul bancar a hotelului, puteți credita suma respectivă prin banca dvs. din cardul dvs. SZÉP și puteți plăti prin poștă.

Orice cheltuieli efectuate în legătură cu plata se suportă de către partea contractantă.

 c)      Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a solicita o garanție de la contractor sau de la oaspete pentru a acoperi valoarea serviciilor suplimentare,. Aceste garanții pot fi după cum urmează:

1)      garanția cardului de credit: În funcție de durata timpului de ședere, se va determina un depozit, care va fi blocat până la plecare pe cartea de credit.

2)      avans din taxa de servicii: depozitul poate fi plătit în numerar la sosire. Suma neutilizată va fi restituită la plecare.

 d)     Contractantul are dreptul şi obligația să plătească serviciul în Forint maghiar și / sau la alegerea sa în orice altă monedă pe care Furnizorul de servicii a anunțat-o în afișul său așezat la recepția hotelului și / sau la adresa de website www.hotelsilver.hu / www.silvermajor.com. În cazul în care plata serviciilor nu este plătită integral sau parțial în Forint maghiar, conversia se face pe baza cursului de schimb valutar zilnic a băncii MNB, valabil în ziua anterioară emiterii facturii. Furnizorul de servicii se asigură să ofere la recepția hotelului informații despre cursul de schimb pe care se bazează conversia și facturarea.

 e)      Prestatorul de servicii pentru plata contravalorii serviciilor acceptă şi instrumente de plată de înlocuire a numerarului – cum ar fi card bancar, card de credit, instrumente cafeteria pe bază de contract special: carte de asigurare de sănătate, voucher, cupon -, a cărui listă actuală este disponibilă la cerere la recepția hotelului.

 f)       Furnizorul de servicii va înregistra consumul clienților în unitățile de catering din hotel în contul camerei sau oaspetele poate plăti consumul în numerar în unitatea de catering.

 13. Condiții de anulare:

 a)      În cazul în care nu sunt specificate alte condiții în oferta hotelului, condițiile de anulare și modificare sunt după cum urmează:

1)      În caz de anulare în termen de 72 de ore înainte de data confirmată a sosirii, cuantumul penalității este de 50% din sejurul de noapte,

2)      În caz de anulare în termen de 48 de ore înainte de data confirmată a sosirii, cuantumul penalității este de 75% din sejurul de noapte

3)      În caz de anulare în termen de 24 de ore înainte de data confirmată a sosirii, cuantumul penalității este de 100% din sejurul de noapte

 În cazul în care partea contractantă este o entitate economică (inclusiv asociațiile de afaceri, organizațiile sociale, bisericile, administrațiile locale, instituțiile guvernamentale locale, organizațiile publice și instituțiile acestora etc.), partea contractantă / clientul trebuie să plătească prestatorului de servicii o penalitate de anulare chiar dacă, oaspetele este cel care este obligat să plătească.

 b)      În cazul în care partea contractantă a asigurat serviciile de cazare cu un avans de plată și nu sosește la hotel în ziua sosirii (nu a trimis o anulare scrisă), furnizorul de servicii va utiliza suma totală a depozitului plătit conform contractului ca o penalitate. În acest caz, cazarea va fi rezervată părții contractante până la ora 9:00 în ziua următoare zilei de sosire, după care obligația de prestări de servicii a furnizorului de servicii încetează.

 c)      Depozitul nu va fi rambursat în caz de anulare cu cel mult 3 zile înainte de data sosirii,

dar este posibilă schimbarea perioadei de cazare!

d)     În cazul în care partea contractantă nu a asigurat folosirea serviciilor de cazare cu un instrument de depozit, garanție de card de credit sau într-o oricare altă modalitate detaliată în Contract, obligația Prestatorului de servicii încetează la ora 18:00 în ziua sosirii oaspetelui.

 14. Drepturile oaspeților:

 a)      În condițiile contractului, oaspeții au dreptul să utilizeze camera comandată, precum și facilitățile de cazare care sunt incluse în serviciul standard și nu intră sub incidența condițiilor speciale.

 b)      Oaspetele poate depune o plângere privind prestarea serviciilor furnizate de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii se angajează să examineze plângerea scrisă sau orală depusă la recepția hotelului, înregistrată în proces verbal, în termen de 72 de ore de la primirea plângerii și să ofere oaspeților un răspuns de fond.

 15. Obligațiile oaspetelui:

 a)      Clientul este obligat să plătească prestatorului de servicii contravaloarea serviciilor prestate, în termenul și în modalitățile stabilite în contract.

 b)      În cazul în care Oaspeții introduc în hotel mâncăruri şi băuturi şi le consumă în spațiile publice ale hotelului, Furnizorul de servicii are dreptul să perceapă o remunerație echitabilă pentru aceștia  (în cazul așa-numitelor băuturi cu "bani de plută").

 c)      Este interzis ridicarea alimentelor / băuturilor din unitățile de catering ale hotelului.

 d)     Oaspeții cu cazare din hotel pot folosi pentru parcarea autoturismelor proprii contra cost cele două parcări supraterane închise, supravegheate cu cameră video şi parcarea subterană a hotelului. În parcare vor fi respectate regulile din Codul rutier.

 e)      Vă rugăm să aruncați gunoiul ȋn containerele de gunoi amplasate pe teritoriul hotelului și ȋn camere. Mobilierul nu poate fi îndepărtat sau mutat din camere sau de pe teritoriul hotelului.

 f)       Echipamentele și instrumentele din incinta hotelului pot fi folosite de oaspete ȋn mod exclusiv pe propriul risc.

 g)      În scopul conformării cu dispozițiile Legii XLII. din a nul 1999 privind protecția nefumătorilor hotelul este o facilitate pentru nefumători începând cu data de 1 ianuarie 2012. În consecință, este interzisă fumatul în camerele închise (inclusiv camerele de oaspeți), în spațiile comunale și în întreaga zonă deschisă (inclusiv terase, balcoane) aparținând hotelului. Indicatoarele de atenționare asupra respectării dispozițiilor legale menționate mai sus au fost amplasate de către conducerea hotelului ȋn zonele dispuse de lege.  Angajații hotelului au dreptul să atenționeze oaspeții hotelului și orice persoană din incinta hotelului cu privire la respectarea legii și cu privire la întreruperea comportamentului ilegal. Orice persoană care locuiește în hotel sau se află în hotel are obligația să respecte legea ȋn vigoare, și să respecte atenționările primite. În cazul în care operatorul hotelier este supus unei sancțiuni impuse de autoritatea competentă în temeiul legii menționate mai sus, ca urmare a comportamentului ilegal al oricărui musafir sau a oricărei persoane aflat ȋn incinta hotelului, operatorul își rezervă dreptul de a transmite cuantumul amenzii persoanei care a manifestat comportamentul ilicit, și să solicite de la el plata acesteia.
În caz de fumat în cameră, Furnizorul de servicii are dreptul să perceapă o taxă suplimentară de 10.000 HUF pentru curățenie față de oaspete.

 h)      În caz de incendiu, vă rugăm să anunțați imediat recepția. Oaspeții sunt obligați să părăsească camerele sau spațiile comune ale hotelului în caz de incendiu sau alte alarme cât mai rapid posibil, cu respectarea informațiilor afișate ȋn acest sens ȋn hotel. În cazul unui incendiu, utilizarea ascensoarelor este interzisă.

 i)        Pentru folosirea focurilor de artificii și desfășurarea de alte activități care fac obiectul unei autorizații speciale, de către oaspeți, este necesar consimțământul scris al hotelului, precum și obținerea autorizațiilor oficiale de către oaspeții hotelului.

 j)        Oaspetele este obligat să se asigure că minorii aflați sub supravegherea sa se află permanent sub supravegherea unui adult ȋn hotelul furnizorului de servicii.

 k)      Oaspetele este obligat să raporteze imediat daunele suferite ȋn hotel, direct la recepția hotelului și să furnizeze hotelului toate informațiile necesare pentru clarificarea circumstanțelor prejudiciului, sau care sunt necesare pentru derularea unui procedeu penal.

 l)        Oaspetele recunoaște în mod expres că în zonele comune ale hotelului (cu excepția vestiarelor, toaletelor, dar inclusiv a parcărilor și a zonelor exterioare conectate direct la hotel), în scopul protejării proprietății, este amplasat un sistem de camere video de sistem închis, ale căror înregistrări sunt șterse în conformitate cu reglementările legale relevante.

 m)    La părăsirea hotelului Oaspeții sunt obligați să predea cardurile de cameră la recepția hotelului. În caz de nerespectare sau în cazul pierderii sau distrugerii cardului, Furnizorul de servicii are dreptul să perceapă despăgubire pentru card, care se plătește de către oaspete la plecare. Cardurile de camere pot fi folosite de Oaspeți până la ora 11:00 ȋn ziua plecării, pentru accesul ȋn cameră. Cardul de cameră după această dată - cu excepția cazului în care oaspetele s-a înțeles cu furnizorul de servicii pentru prelungirea șederii - va fi anulat.

 16. Responsabilitatea de despăgubire a clientului:

 a)      Oaspetele este răspunzător pentru orice prejudiciu suferit de furnizorul de servicii sau de o terță parte provocat de oaspete sau de persoana însoțitoare sau de persoanele aflate sub supravegherea uneia dintre aceste persoane.

 b)      Obligația de plată a unei compensații există și în cazul în care partea vătămată are dreptul de a solicita daune-interese direct de la prestatorul de servicii.

 17. Drepturile furnizorului de servicii:

 a)      În cazul în care oaspetele nu respectă obligația de a achita taxa pentru serviciile pe care le-a comandat, sau le-a comandat dar nu le-a utilizat, furnizorul are dreptul pentru acoperirea pagubelor înregistrate la exercitarea dreptului de gaj asupra bunurilor oaspeților pe care asta le-a luat cu el ȋn camera de hotel.

 b)      Recepția hotelului care asigură serviciu permanent de supraveghere, are dreptul la efectuarea controlului oaspeților care sosesc ȋn hotel și pleacă din hotel, la stabilirea identității lor, și ȋn situații motivate, la examinarea vehiculelor la ieșire.

 c)      Dacă este necesar, serviciul de recepție are dreptul de a gestiona traficul în zona hotelului.

 d)     Din motive de securitate și prevenire a accidentelor, întreaga zonă a hotelului este dotată cu camere de supraveghere. Oaspetele cu intrarea pe teritoriul hotelului acceptă faptul că vor fi efectuate înregistrări fotografice asupra lui. Înregistrările sunt stocate timp de o lună de sistemul electronic și apoi șterse automat.

 e)      Pe teritoriul hotelului ȋn scopul asigurării distracției oaspeților sunt organizate diverse programe. Despre aceste programe pot fi efectuate fotografii și înregistrări video de către angajații hotelului sau de către o terță persoană încredințată ȋn acest sens de către hotel, ȋn scopuri de marketing și promoționale. Vizitatorul programelor înțelege și acceptă în mod explicit că astfel înregistrarea făcută poate să apară în publicații și pe diverse suprafețe de publicitate.

 18. Obligațiile furnizorului de servicii:

 a)      Furnizorul de servicii trebuie să îndeplinească serviciile de cazare și alte servicii comandate în baza contractului, în conformitate cu dispozițiile ȋn vigoare și standardele aplicabile pentru servicii.

 b)      Furnizorul de servicii trebuie să investigheze plângerea scrisă a oaspetelui și să ia măsurile necesare pentru a rezolva problema sesizată, a înregistra ȋn scris măsurile luate și a informa oaspetele ȋn acest sens.

 c)      În zona interioară a hotelului, precum și pe terase, ȋn scopul asigurării posibilității de odihnă pentru oaspeți, după ora 22:00 este interzisă gălăgia, inclusiv ascultarea televizorului sau a muzicii ȋn interiorul camerelor la ton ridicat, sau cântatul la ton ridicat ȋn holul hotelului, reguli pentru a căror respectare este necesar personalul hotelului.

 19. Responsabilitatea de despăgubire a prestatorului de servicii:

 a)      Furnizorul își asumă răspunderea pentru orice daune cauzate oaspeților din vina hotelului sau a angajaților săi pe teritoriul hotelului.

 b)      Răspunderea prestatorului de servicii nu acoperă nici un incident care a avut loc din cauza unei cauze inevitabile, în afara cadrului de responsabilitate a angajaților și oaspeților hotelului, sau au fost cauzate de oaspete sau de către persoane supravegheate de oaspete.

 c)      Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a selecta anumite locuri ȋn incinta hotelului unde oaspetele nu poate avea acces. Este necesar ca furnizorul de servicii să indice în mod clar aceste locații. Furnizorul nu este responsabil pentru daunele suferite de către oaspeți sau persoanele aflate sub supravegherea oaspeților, ȋn locațiile unde accesul este interzis pentru oaspeți.

 d)     Furnizorul de servicii își asumă răspunderea pentru orice prejudiciu suferit de oaspeți ȋn obiectele lor din cauza pierderii, distrugerii sau avarierii, ȋn situația ȋn care aceste obiecte au fost așezate ȋn locul desemnat sau indicat ȋn acest scop de către prestatorul de servicii, sau în seiful camerei, sau obiectul respectiv a fost predat de către oaspete unui angajat al hotelului, care este îndreptățit la recepția de astfel de obiecte.

 e)      Furnizorul de servicii este răspunzător numai pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea obiectelor de valoare, a hârtiilor de valoare sau a numerarului deţinut de oaspeţi, dacă le-a recepționat în mod expres, sau prejudiciul a avut loc pentru un motiv pentru care este răspunzător în conformitate cu normele generale furnizorul de servicii. În acest caz, oaspetele este cel care este obligat să dovedească dauna suferită.

 f)       Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

 g)      Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru daune nici ȋn situația ȋn care utilizarea secției de Wellness, al centrului de agrement sau a facilităților sportive este limitată sau interzisă pe timpul efectuării activităților de întreținere dispuse din motive extraordinare sau de sănătate.

 h)      Utilizarea zonei de Wellness a hotelului se realizează exclusiv pe responsabilitatea Clientului, ȋn zonele apropiate de apă este ridicat riscul de alunecare, hotelul nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele care rezultă din acestea.

 i)        Răspunderea furnizorului de servicii nu se extinde la bagajele și conținutul bagajelor părții contractante la sosire și plecare, la încărcare și descărcare și la transportul către și din cameră.

 j)        Oaspeții trebuie să raporteze imediat pagubele suferite hotelului și să furnizeze hotelului toate informațiile necesare pentru a clarifica circumstanțele prejudiciului sau pentru a înregistra evenimentul de pagubă ȋn proces verbal / pentru inițierea intervenției organelor de poliție.
Prestatorul de servicii este responsabil pentru despăgubirea oaspeților numai ȋn situația ȋn care evenimentul de pagubă este raportat de către oaspete la recepția hotelului imediat după producerea evenimentului.

 k)      Cuantumul răspunderii furnizorului de servicii pentru daune poate fi de maximum zece ori mai mare decât taxa de cazare percepută de către hotel pentru o noapte.

 20. Boala, decesul oaspetelui:

 a)      În cazul în care oaspetele devine bolnav în timpul șederii ȋn hotel sau și în timpul utilizării serviciilor furnizorului, și furnizorul de servicii are cunoștință de acest lucru, furnizorul va oferi asistență medicală oaspetelui cu condiție ca costul serviciului de asistență medicală oferită să fie suportat de către oaspete. Dacă medicul constată existenta unei boli infecțioase, furnizorul are dreptul să refuze continuarea prestării serviciilor. Cheltuielile suplimentare rezultate din părăsirea hotelului înainte de termenul stabilit anterior vor fi suportate de către oaspete.

 b)      In cazul îmbolnăvirii sau decesului oaspetelui, prestatorul de servicii are dreptul la solicitarea compensării de cheltuieli față de rudele, moștenitorii persoanei decedate, până ȋn limita cheltuielilor medicale plătite ȋn avans de către prestator, contravalorii serviciilor utilizate înainte de producerea decesului sau ȋn limita daunelor înregistrați ȋn obiectele prestatorului de servicii și / sau a oaspeților, născute ȋn legătură cu îmbolnăvirea sau decesul oaspetelui. Prestatorul de servicii consideră evenimentul de deces al oaspetelui ca și părăsirea hotelului înainte de termen și din acest motiv nu are posibilitatea să returneze pentru moștenitorul sau moștenitorilor legali diferența de sumă din contravaloarea serviciilor contractate și rămase neutilizate.

 21. Animale de companie:

 a)      Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a determina individual tipul de animale de companie care pot fi introduse în hotel, după ce oaspetele a indicat această intenția a sa, totodată furnizorul de servicii poate solicita fotografie despre animal.

 b)      Animalele care pot fi aduse - pisicile și câinii - în anumite camere ale hotelului trebuie ținute sub supravegherea oaspetelui, spațiile comune pot fi folosite numai pentru accesul ȋn camere, dar alte spații - de exemplu unități de catering, wellness și terapie - nu pot fi vizitate de animale.

 c)      În cazul în care furnizorul de servicii consideră că dimensiunea sau comportamentul animalului de companie ar deranja operațiunea hotelului, el poate refuza să accepte introducerea animalului de companie ȋn hotel.

 22. Păstrarea secretului:

 a)      Furnizorul de servicii ȋn intermediul îndeplinirii obligațiilor contractuale este obligat să respecte dispozițiile Legii CXII din anul 2011 privind protecția și libertatea informațiilor, și dispozițiile legii privind protecția datelor – dacă datele personale au fost comunicate de către oaspete -, conform regulilor interioare stabilite ȋn acest sens de către hotel.

 23. Vis maior:

 a)      Motivele și circumstanțele (de exemplu război, incendiu, inundații, incidente meteorologice, întreruperi de curent, greve etc.) asupra cărora nici furnizorul de servicii, nici oaspetele sau partea contractantă nu au control - vis maior – scutesc fiecare dintre părți de sub obligația îndeplinirii condițiilor asumate ȋn contract, atâta timp cât acest motiv sau circumstanță persistă. Părțile contractante convin să facă tot posibilul pentru a minimiza posibilitatea apariției unor astfel de cauze și circumstanțe și pentru a remedia daunele sau întârzierile rezultate ca și consecință.

 24. Locul de executare și legea aplicabilă părților aflate ȋn raport juridic, instanțele competente:

 a)      Locul de prestare este locul unde se află hotelul care asigură cazarea pentru oaspete.

 b)      Toate litigiile care decurg din contractul de furnizare de servicii, vor fi atribuite unei instanțe competente la nivel local din punctul de vedere a sediului furnizorului de servicii.

 c)      Relația juridică dintre prestator și oaspete este reglementată de prevederile legislației ungare.

 25. Securitatea gestionării datelor

 a)      Pentru a vă abona la un buletin informativ pe site-ul nostru, sunteți obligat să vă înregistrați numele și adresa de e-mail. Prin înscrierea la Newsletter, utilizatorul este de acord cu gestionarea datelor proprii înregistrate. Furnizorul de servicii tratează datele atâta timp cât nu este solicitată ștergerea lor de persoana în cauză.

 b)      Posibilitatea dezabonării este furnizată direct printr-un link direct în fiecare buletin informativ, sau persoana ȋn cauză poate solicita dezabonarea de la buletinul informativ prin trimiterea unei solicitări la adresa de email info@hotelsilver.hu sau la adresa poștală a hotelului din 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.

 c)      Utilizatorul este responsabil pentru autenticitatea datelor personale furnizate.

 d)     Furnizorul de servicii protejează datele în special împotriva accesului, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii și împotriva distrugerii neautorizate și deteriorării accidentale.

 e)      Furnizorul de servicii asigură siguranța datelor prin colaborarea cu prestatorul serverului.

 f)       Datele personale furnizate de Utilizator pot fi accesate numai de personalul de gestionare al datelor. Datele personale nu vor fi transmise terților de către personalul de gestionare al datelor în afara situațiilor indicate.

 g)      Furnizorul de servicii nu va divulga date cu caracter personal unei terțe părți decât cu acordul prealabil și explicit sau solicitarea persoanei ȋn caz.

 h)      Utilizatorul recunoaște că Furnizorul de servicii este obligat să furnizeze Autorității Solicitante date personale pe baza unui mandat legal, cu condiția îndeplinirii cerințelor legale. Utilizatorul nu poate contesta furnizarea de date pe baza unei decizii legale, oficiale sau judiciare.

 26. Declarație de confidențialitate

 În activitățile furnizorului de servicii, protecția datelor cu caracter personal este extrem de importantă. În orice situație, datele cu caracter personal furnizate vor fi tratate de către furnizorul de servicii în conformitate cu legile aplicabile, care va asigura siguranța acestora, va lua măsuri tehnice și organizatorice și va stabili regulile procedurale necesare pentru respectarea legislației relevante.

În activitatea furnizorului de servicii, Furnizorul de servicii utilizează datele Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor numai în scopuri contractuale, de facturare și de publicitate proprie (în cazul în care oaspetele contribuie la acesta).

În cazul încheierii unui contract de servicii, recunoașteți că ați citit și ați înțeles termenii și condițiile de mai sus și că sunteți de acord cu termenii și condițiile incluse în acesta. Termenii și condițiile generale pot fi modificați ulterior de către Furnizorul de servicii, versiunea actuală fiind comunicată ȋn toate situațiile pe site-ul web al hotelului, iar GTC valabil va fi afișat și la recepția hotelului.