Léčba

Hotel má vlastní léčebné centrum, detašované pracoviště městských léčebných lázní se specialisty, bazény s denně čerstvou termální vodou, hydromasáží a vířivkou. Revmatoložka MUDr. Judit Fehér po vstupní prohlídce sestaví individuální léčebný plán ve vazbě na Váš zdravotní stav. Během léčebné kúry je zajištěn stálý lékařský dohled.
Prosíme naše milé Hosty, kteří chtějí využít lékařskou péči, aby svůj příjezd do hotelu naplánovali do 12 hodin dopoledne.

Upozorňujeme naše Hosty, aby na procedury vzali se sebou svůj rozpis procedur!


Procedury

Léčebné procedury podporované zdravotní pojišťovnou /karta zdravotní pojišťovny a návrh na lázeňskou péči od odborného lékaře/ lze využít v souladu s aktuálně platnými právními předpisy za minimální poplatek.

Podrobné informace o službách, poskytovaných Městskými lázněmi v Hajdúszoboszló, najdete zde: www.hajduszoboszlogyogyfurdo.hu

Léčivá termální voda v Hajdúszoboszló je úspěšně indikována na následující onemocnění:

Procedury léčebné péče:


Složení léčivé vody

V roce 1925 z hloubkového vrtu – z hloubky 1 100 m – se v Hajdúszoboszló vytryskla termální voda s teplotou 75°C. Analýzy potvrdily, že hydrogenuhličitanová voda je bohatá na brom, jod a kuchyňskou sůl.

Následné laboratorní zkoušky prokázaly, že voda obsahuje bitumen a k němu vázaný estrogen a další stopové prvky: titan, vanadium, měď, zinek, stříbro, stroncium, barium a olovo.

Složka (mg/I) OKI (1994)
Kalium K+ 11,3
Natrium Na+ 1530
Amonium Nh4 14,8
Kalcium Ca2+ 8,6
Magnézium Mg2+ 5,4
ŽelezoFe2+ 0,79
Mangan Mn2+ -
Lithium Li+ 0,2
Aluminium Al+++ -
Kationty celkem 1571
Nitrát NO3 -
Nitrit No2 -
Chlorid Cl2- 1495
Bromid Br- 9,8
Jodid J- 5,5
Fluorid F- 1,7
Sulfát SO42- 37
Hydrogenuhličitan HCO3- 1790
Sulfid S2- 0,16
Fosfáty PO43-celkem 0,25
Karbonát CO32- 9,0
Aniony celkem 3348
Kyselina metaboritá HBO2 84
Kyselina křemičitá H2SiO3 52
Volná kyselina uhličitá Co2 -
Rozpuštěný kyslík O2 stopově
Arzen As 84 -
Celkem: 5055

Balneoterapie v léčebných lázních má uzdravující účinek v případě následujících onemocnění:

Kontraindikace:


F-Scan 3

Tuto metodu doporučujeme všem, kdo si již uvědomil, že naší nejcennější hodnotou je ZDRAVÍ.

Rádi bychom Vám nabídli alternativní způsob komplexní prevence, o jehož úspěšnosti už se přesvědčilo několik set tisíc lidí po celém světě. Tento způsob Vám zajistí zachování stavu zdraví nebo nabídne možnost vrátit se k němu.

V Maďarsku se jedná o téměř neznámý způsob posílení imunitního systému, který se zakládá na poznatcích mnoha známých vědců: Royal Raymond Rife, Dr. Hulda Regehr Clark, Bob Beck, Prioré Antoine a Nikola Tesla. Tato metoda nabízí fantastickou možnost, jak si zachovat Vaše zdraví a zdraví vašich dětí, rodičů nebo přátel a známých. Jedná se o jednoduchou metodu, která nemá vedlejší účinky. Je to opravdová technologická revoluce v léčení nemocí.

fscan

Principy fungování Zapperu:

Zapper je frekvenční generátor obdélníkového tvaru, který při určitém napětí (min. 8 V) likviduje patogeny mikroorganizmů (bakterií, parazitů, vírů, plísní…).

Princip: Zapper funguje na principu zpětné vazby. Tento jev se zakládá na tezi, že každý živý organismus „vyzařuje“ určité, pro jeho druh typické vlny (frekvenci). Jednotkou frekvence je 1 Hertz /Hz/ - jeden cyklický děj za 1 sekundu. Tento kmitočet je pro každého živočicha specifický a téměř neměnný. Royal Raymond Rife přišel na to, že pokud tento kmitočet nasměřujeme na mikroorganismus, který to vyzařuje, po nějaké době dojde k jeho likvidaci. Tato cílená frekvence rozkmitá buněční stěnu – membránu – mikroorganizmů (membrány lidských buněk jsou 100 tisíckrát odolnější vůči elektrickému napětí než buněční stěny mikroorganizmů), které se po nějaké době protrhnou. Mikroorganismus zahyne a tím se deaktivuje.

K této metodě je zapotřebí kvalitní generátor, který ani během zatížení nezmění proces frekvence, tvar obdélníkového signálu a míru výstupního napětí. Existuje více přístrojů s názvem Zapper, ale ne každý splňuje výše uvedené podmínky. Jednoznačně nejspolehlivější a revoluční je novinka firmy Zapper technology – přístroj Ravo Zapper.

Zapper – vynález Dr. Clarkové